deRotterdamseZorg aan de slag met Leren & Ontwikkelen

24 februari, 2022
LEREN & ONTWIKKELEN

In ons nieuwe jaarplan 2022 introduceren we 4 nieuwe thema’s omdat we merken dat de focus op instroom en behoud niet meer voldoende is. De bronnen om aan personeel te komen raken op en er is meer nodig om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst zorg kunnen leveren aan iedereen die dat nodig heeft. Het moet anders, en dat geldt ook voor ons. We focussen daarom op het behouden en ontwikkelen van zorgprofessionals en zoeken naar andere manieren van werken en zorgverlenen zodat de zorg minder afhankelijk wordt van de inzet van schaarse zorgprofessionals.

De 4 nieuwe thema’s zijn: Werven & Toeleiden, Leren & Ontwikkelen, Modern- en toekomstgericht werken, Veranderen & Vernieuwen. Om je bekend te laten worden met onze visie op de zorg van morgen en de 4 nieuwe thema’s die daarbij horen lichten we de komende maanden steeds een thema uit. Deze maand: Leren & Ontwikkelen

Om de arbeidsmarkt tekorten zo klein mogelijk te houden is het van belang dat nieuwe instroom van medewerkers wordt gegenereerd door studenten goed op te leiden. De instroom in de zorgopleidingen is de afgelopen jaren toegenomen en dat is goed nieuws voor de zorg. Wel is het van belang aandacht te besteden aan hoe we de studenten de juiste opleiding kunnen bieden en klaarstomen voor een baan in de zorg zodat ze ook behouden worden. Met name de begeleiding in de praktijk, de begeleidingscapaciteit, staat onder druk waardoor er een tekort aan stageplaatsen is. Binnen deRotterdamseZorg verkennen daarom onderwijs- en zorginstellingen de mogelijkheden om extra stageplaatsen te creëren of andere vormen van opleiding toe te passen.

“Het vraagstuk van het stagetekort is zo groot, dat samenwerking nodig is om dit op te lossen”, zegt Anna Hoogmoed, programmamanager Leren en Ontwikkelen. “Daarom lopen er in een aantal van onze netwerken, verschillende projecten en activiteiten om de stagetekorten te voorkomen of te minimaliseren. Denk daarbij aan de Stagemonitor die de aantallen studenten en stageplaatsen in de regio in kaart brengt, initiatieven die zijn genomen om een impuls te geven aan de begeleidingscapaciteit, extra stagecoaching voor het behoud van onze studenten en het lerend netwerk dat nadenkt over innovatieve oplossingen voor begeleiding. Daarnaast heeft het netwerk van opleidingsmanagers besloten dat zij aan de slag gaan met stagemodellen, stagewaardigheid, onboarding van stages en begeleidingsmodellen. Door met de zorg- en onderwijsinstellingen samen af te stemmen wat we kunnen doen om studenten zo goed mogelijk op te leiden en te behouden voor de zorg, wordt gezorgd voor zoveel mogelijk afgestudeerde zorgprofessionals die met plezier in de zorg in onze regio gaan werken.

Nieuwsgiering wat we nog meer doen op het gebied van Leren & Ontwikkelen? Kijk dan hier.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.