Werkdelerschap

Maak gebruik van onze kennis en expertise en ons grote netwerk!

De ambities binnen het samenwerkingsverband van deRotterdamseZorg zijn groot en, nog dikwijls, groter dan de implementatiekracht van organisaties. Na jarenlange ervaring met samenwerkingsprojecten hebben wij veel kennis en expertise opgedaan om producten van resultaat naar impact te brengen. Ben je op zoek naar hulp bij het passend maken van een product voor jouw organisatie? Wij zijn tijdelijk in te huren. Wij helpen je op arbeidsmarkt gerelateerde thema’s de implementatiekracht van jouw organisatie te versterken. Én we zorgen ervoor dat je ook na onze hulp zélf verder kan. Bovendien heeft bureau deRotterdamseZorg een groot netwerk, zowel regionaal als landelijk. Daardoor zijn we in staat om snel expertise binnen te halen of om op efficiënte manier aan te sluiten bij jullie organisatie. Wij brengen het netwerk, de zorgregio en de zorgarbeidsmarkt dichterbij.

#HOEDAN?

Met werkdelerschap gaat een medewerker van bureau deRotterdamseZorg, tijdelijk en tegen betaling, aan de slag bij een aangesloten organisatie. Denk hierbij aan ondersteunen bij een intern project, helpen bij het implementeren van projectresultaten, zoeken naar passende werkmethoden of inzet bij bijv. de interne RAAT+DAAD of strategische personeelsplanning. Ons werkdelerschap is er op gericht het lerend vermogen binnen de organisatie te vergroten. Door samen te werken zorgen we ervoor dat de vaste (project)medewerkers binnen jouw organisatie competenties ontwikkelen waarmee zij zelf verder kunnen. De werkdeler brengt kennis en ervaring mee die is opgedaan binnen het netwerk van deRotterdamseZorg. En zal ook weer kennis en ervaring van deze opdracht meenemen naar de volgende. Op die manier bouwen we samen aan een netwerk van kennis en delen we de kennis in de regio.

Voordelen

  • Implementatiekracht: wij helpen jou bij implementatie ‘met begeleiding naar meer resultaat’
  • Netwerk: wij brengen het netwerk, de zorgregio en de zorgarbeidsmarkt dichterbij
  • Expertise: wij zijn expert op het gebied van implementatievraagstukken
  • Zelf verder: wij leren jou dit zelf verder te brengen
  • Toekomstbestendig: wij helpen jou bij de voorbereiding op de toekomst

 

Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Programma FLEX+

Flexibilisering van arbeid, met een gezonde verhouding tussen vast en flexibel p …

WERVEN & TOELEIDEN
23 jan 2019

Regionaal Contactpunt

Wat betekent werken in de zorg eigenlijk echt? Wat kan je doen? Welke opleiding …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Exit onderzoek

Grip op uitstroom door inzicht in vertrekredenen. Ongewenste uitstroom voorkomen …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Operatie Bezetting OK

Personele problematiek op de operatiekamer (OK) In de operatiekamers van Rotterd …