deRotterdamseZorg aan de slag met Modern & Toekomstgericht werken

26 april, 2022
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN

In ons nieuwe jaarplan 2022 introduceren we 4 nieuwe thema’s omdat we merken dat de focus op instroom en behoud niet meer voldoende is. De bronnen om aan personeel te komen raken op en er is meer nodig om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst zorg kunnen leveren aan iedereen die dat nodig heeft. Het moet anders, en dat geldt ook voor ons. We focussen daarom op het behouden en ontwikkelen van zorgprofessionals en zoeken naar andere manieren van werken en zorg verlenen zodat de zorg minder afhankelijk wordt van de inzet van schaarse zorgprofessionals.

De 4 nieuwe thema’s zijn: Werven & Toeleiden, Leren & Ontwikkelen, Modern- en toekomstgericht werken, Veranderen & Vernieuwen. Om je bekend te laten worden met onze visie op de zorg van morgen en de 4 nieuwe thema’s die daarbij horen lichten we de komende maanden steeds een thema uit. Deze maand: Modern & Toekomstgericht werken.

 

Met de huidige arbeidsmarktproblemen is het focussen op alleen de instroom van personeel niet voldoende. De focus moet naast de instroom ook komen te liggen op het behouden en ontwikkelen van de zorgprofessionals. Vanuit het Exit-onderzoek zien we dat de uitstroom van goed en gekwalificeerd personeel een groot knelpunt is en het belangrijk is om te investeren in de huidige medewerkers zodat zij “fit for the job” zijn en blijven. Om dit te bereiken is het belangrijk dat we met elkaar invulling gaan geven aan het Modern & Toekomstgericht werken en op die manier een aantrekkelijke werkgever en regio zijn.

“De behoefte van de medewerkers komt niet altijd meer overeen met wat werkgevers bieden en dit kan één van de redenen zijn waarom professionals de organisatie verlaten. Een belangrijke sleutel hierbij is zicht krijgen op wat de behoefte is en daar als werkgever op anticiperen. Hier kan de kracht van het collectief een grote rol spelen, om dit juist met elkaar op te pakken.” zegt  Marlies van Vianen, programmamanager Modern & Toekomstgericht werken. In deRotterdamseZorg hebben we hier al verschillende initiatieven op gestart. Zo draagt het Regionaal Uitwisselen OK bij aan de wens van OK-medewerkers om voor een kortere periode buiten de eigen organisatie te leren en ontwikkelen. Ook kijken we met elkaar hoe we meer flexibiliteit van werk en inzetbaarheid over organisaties heen kunnen organiseren in de regio. En voor als medewerkers zelf onvoldoende zicht hebben op hun behoefte en/of ontwikkelwens dan kunnen zij gebruik maken van de kosteloze Sterk in je Werk gesprekken.

Modern werkgeverschap gaat uit van het centraal zetten van de zorgprofessional en hen faciliteren, dit vraagt ook iets van het leiderschap in de organisaties. De deelnemers van LEF!-12 hebben een onderzoek gedaan naar de leidinggevende van de toekomst en dit gebundeld in een infographic, waarin ook gesproken wordt over Verbindend Leiderschap. Naast leiderschap is ook zeggenschap een belangrijk ingrediënt. Binnen het regionaal VAR netwerk wordt dit verder verkent en ontwikkelt.

“Belangrijk om bij alles wat we ontwikkelen niet alleen de focus te hebben op de huidige medewerkers, maar ook op de nieuwe generatie die de arbeidsmarkt opkomt. Je ziet dat elke generatie andere behoeftes heeft ten aanzien van het werk. Dit inzicht proberen we in alle ideeën en initiatieven mee te nemen zodat we ook duurzame oplossingen met elkaar ontwikkelen en voorbereidt zijn op de toekomst.”

Nieuwsgiering wat we nog meer doen op het gebied van Modern & Toekomstgericht werken? Kijk dan hier.

 

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.