Regie op de regio

De arbeidsmarkt in balans brengen is weten wat er speelt

Om de arbeidsmarkt in balans te kunnen brengen is het belangrijk om te weten wat er speelt, nu en in de toekomst. Bureau deRotterdamseZorg bewaakt het overzicht in de regio en voert regie.

Vanuit het landelijke programma Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) is de ambitie om de personeelsproblematiek vooral regionaal op te lossen. Bestuurders van zorg- en onderwijsinstellingen uit de regio en de gemeente Rotterdam hebben onderling afgesproken dat zij 10% meer gaan opleiden, 10% meer instroom realiseren en 10% meer behouden in de zorg. Dit is vastgelegd in de RAAT. Rotterdam heeft deze missie concreter gemaakt met RAAT+DAAD. Vanuit de samenwerking binnen deRotterdamseZorg wordt gewerkt aan het behalen van deze doelen.

Daarnaast doet het bureau deRotterdamseZorg arbeidsmarktonderzoek, volgt de arbeidsmarkttrends en doorloopt de cyclus van de regionale Strategische PersoneelsPlanning (rSPP). Aan de hand van arbeidsmarktcijfers werken we toekomstscenario’s uit en maken we zichtbaar welke inspanningen gepleegd moeten worden om te voorzien in de toekomstige personeelsbehoefte.

 

PRODUCTEN

Regie op de regio
pixa-bay

Match.dRZ

Sinds 2011 koopt SRZ, de samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen, gezamenlijk tijdel …

Regie op de regio

Arbeidsmarktinformatie

deRotterdamseZorg verschaft up-to-date arbeidsmarktinformatie voor de sector zor …

Waarschuwingsregister

Gemeente Rotterdam stelt inschrijving in het Waarschuwingsregister verplicht voo …

Regie op de regio

SectorplanPlus

SectorplanPlus  zorgt voor extra opleidingsbudget.Je kunt Sectorplan Plus inzett …

In ontwikkeling

Regie op de regio

Word VerN!EUWert

De toenemende zorgvraag, tekorten aan personeel en technologische ontwikkelingen …

Regie op de regio

ZZP vraagstuk

Toekomstbestendig zijn. Dat willen we als regionale partners in de zorg. Ook in …

Regie op de regio

rSPP

Regionale Strategische Personeelsplanning (rSPP) Een berekenings- en anticipeerm …

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.